Ο ανεπαρκής ύπνος συνδέεται με τα πρώτα σημάδια καρδιακής νόσου

Το να μην λαμβάνει κανείς το σωστό ποσό ύπνου μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του εγκεφάλου καθώς και την συναισθηματική ευεξία. Επιπρόσθετα, μια νέα μελέτη δείχνει ότι για τους νέους και τους μεσήλικες, ο ανεπαρκής ύπνος μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης των πρώτων ενδείξεων εμφάνισης καρδιακών παθήσεων.

Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology”, ανακάλυψε ότι το να λαμβάνει κανείς πολλές ώρες ύπνου, πολύ λίγες ώρες ύπνου ή κακής ποιότητας ύπνο, συνδέεται με τα αυξημένα επίπεδα ασβεστίου στις στεφανιαίες αρτηρίες καθώς και αρτηριακή δυσκαμψία.

“Ο ανεπαρκής ύπνος είναι ένα κοινό πρόβλημα και πιθανή πηγή κακής υγείας, συμπεριλαμβανομένων των ορατών σημαδιών της νόσου, όπως καρδιακή προσβολή”, αναφέρει ο συν-επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Dr. Chan-Won Kim, κλινικός αναπληρωτής καθηγητής στο Kangbuk Samsun Hospital, Sungkyunkwan University School of Medicine in Seoul, στη Νότιο Κορέα.

Αρκετές προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι το να κοιμάται κανείς για πάρα πολλές ώρες ή όχι αρκετές συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης επεισοδίων καρδιαγγειακής νόσου. Ωστόσο, η σχέση μεταξύ ύπνου και του κινδύνου της καρδιαγγειακής νόσου δεν είναι πλήρως κατανοητή.

Για την διερεύνηση, μια ομάδα ερευνητών έθεσε ως στόχο την αξιολόγηση της καρδιαγγειακής υγείας των ατόμων παράλληλα με την ποιότητα του τρόπου που αυτοί κοιμόταν.

Ένα σύνολο των 47.309 νέων και μέσης ηλικίας ενηλίκων υποβλήθησαν σε ένα ερωτηματολόγιο ύπνου για την αξιολόγηση της ποιότητς και της διάρκειας του ύπνου τους. Ο κάθε συμμετέχων υποβλήθηκε επίσης σε εξετάσεις της υγείας του για την μέτρηση του ασβεστίου των στεφανιαίων αρτηριών και της αρτηριακής δυσκαμψίας, δύο υποκλινικές μετρήσεις της καρδιαγγειακής νόσου.

Η παρουσία ασβεστίου στις στεφανιαίες αρτηρίες έδειξε την παρουσία πρώιμων στεφανιαίων βλαβών. Οι ερευνητές μέτρησαν την αρτηριακή ακαμψία παρατηρώντας την ταχύτητα του παλμού μεταξύ των αρτηριών του άνω βραχίονα και του αστραγάλου.

Ο ανεπαρκής ύπνος συνδέεται με τα αυξημένα επίπεδα ασβεστίου των στεφανιαίων αρτηριών. Οι συμμετέχοντες που κοιμόντουσαν 5 ή λιγότερες ώρες την ημέρα είχαν 50% περισσότερο ασβέστιο στεφανιαίας αρτηρίας από εκείνους που ανέφεραν ότι κοιμούνται 7 ώρες την ημέρα.

Ομοίως, οι συμμετέχοντες που ανέφεραν ύπνο 9 ή περισσοτέρων ωρών την ημέρα είχαν πάνω από 70% περισσότερο ασβέστιο στεφανιαίας αρτηρίας σε σύγκριση με εκείνους που κοιμόντουσαν 7 ώρες την ημέρα. Οι συμμετέχοντες που ανέφεραν κακή ποιότητα ύπνου είχαν πάνω από 20% περισσότερο ασβέστιο σε σύγκριση με αυτούς που ανέφεραν καλή ποιότητα ύπνου.

Οι γιατροί μπορεί να χρειαστεί να αξιολογήσουν την ποιότητα του ύπνου για τον καθορισμού του καρδιαγγειακού κινδύνου του ασθενούς.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι διάφοροι μηχανισμοί θα μπορούσαν να βρίσκονται πίσω από τα συγκεκριμένα ευρήματα. Η ανεπάρκεια ύπνου συνδέεται με πολλά καρδιαγγειακά προβλήματα υγείας, όπως η αυξημένη αρτηριακή πίεση καθώς και διαταραχές στον μεταβολισμό της γλυκόζης.

Comments are closed.