Ιστορικό και εξέταση

Ατομικό ιστορικό

Κατά την πρώτη επίσκεψη της εγκύου στο ιατρείο μας λαμβάνεται ένα πλήρες ιστορικό και στη συνέχεια ακολουθεί λεπτομερής κλινική εξέταση. Η σημασία της ορθής λήψης του ιστορικού ενός ασθενούς (εν προκειμένω της εγκύου) στην ιατρική έχει μεγάλη σημασία, παρά τη σπουδαία τεχνολογική πρόοδο και τη βοήθεια των παρακλινικών εξετάσεων. Ειδιαίτερα στη μαιευτική το ιστορικό έχει σπουδαία σημασία λόγω του ότι επηρεάζεται άμεσα από αυτό το/τα έμβρυο/α.

Το μαιευτικό ιστορικό περιλαμβάνει ατομικά και δημογραφικά στοιχεία της εγκύου, πλήρη καταγραφή των δεδομένων της κύησης, καθώς και όποιο προηγούμενο μαιευτικό, παθολογικό, χειρουργικό και οικοιγενειακό ιστορικό υπάρχει.

Ο ιατρός μετά το πέρας της λήψης του ιστορικού είναι σε θέση να κρίνει με βάση τα στοιχεία που του δόθηκαν από την έγκυο, εάν χρειάζονται διερεύνηση ή κατάλληλο προσανατολισμό εξετάσεων κάποια από τα ευρήματα. Συνεπώς, θα πρέπει η έγκυος να είναι απόλυτα ειλικρινής (όπως και οποιοσδήποτε ασθενής) και στο βαθμό που μπορεί λεπτομερής (όσον αφορά τις εξετάσεις που έχουν προηγηθεί ή πιθανά ευρήματα που έχουν βρεθεί στο παρελθόν) για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα με βάση το ιστορικό.