2η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναγνωρίζοντας τη «παρεμβατική δυναμική» του Σχολικού Αθλητισμού, της Άθλησης και της Δια Βίου Άσκησης στην ισόρροπη ψυχοκινητική ανάπτυξη του μαθητικού πληθυσμού της χώρας, θεσμοθέτησε με την 143571/Γ4/10-09-2014 Υ.Α. ως Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.
Ο προαθλητικός καρδιολογικός έλεγχος όμως πρέπει να προηγείται   κάθε αθλητικής δραστηριότητας.

Τί ακριβώς είναι ο προαθλητικός καρδιολογικός έλεγχος;

Ιδανικά, πρόκειται για έναν καλό  καρδιολογικό έλεγχο που σχετίζεται µε την έναρξη κάποιας αθλητικής δραστηριότητας, είτε ψυχαγωγικής, είτε επαγγελµατικής.
Σύµφωνα µε τις οδηγίες που ισχύουν διεθνώς, πιστοποιητικό καρδιολογικού ελέγχου απαιτείται όταν πρόκειται για επαγγελµατικό αθλητισµό ή έστω για ερασιτεχνικό που έχει ωστόσο διαστάσεις µόνιµης και τακτικής δραστηριότητας, δηλαδή σε ανθρώπους που είναι ενταγµένοι σε συλλόγους, γυμναστήρια , σχολικές και εξωσχολικές  αθλητικές δραστηριότητες  κλπ. Με τον  προαθλητικό  καρδιολογικό έλεγχος μπορεί να διαπιστωθεί αν το παιδί δύναται να αθληθεί με ασφάλεια και χωρίς περιορισμούς ή να αθλείται με περιορισμούς   ή και καθόλου.
Οφείλουμε να προστατεύουμε τα παιδία μας με προληπτικούς ιατρικούς έλεγχους. Η άθληση εξασφαλίζει έναν υγιή ενήλικα ,φτάνει η καρδία του να μπορεί να αθληθεί.
Ελάτε να κάνουμε ένα σωστό προαθλητικό έλεγχο στα παιδία σας με συνείδηση και ευθύνη για μια γερή καρδία .

Comments are closed.