Η μήτρα, οι σάλπιγγες, οι ωοθήκες

Ο Κόλπος

Κάτω από το έξω στόμιο της ουρήθρας βρίσκεται η αρχή του κόλπου (ή σωστότερα το έξω στόμιο ή πρόδομος του κόλπου). Ο κόλπος είναι ένας σωληνώδης σχηματισμός από μυικά τοιχώματα ό οποίος οδηγεί από τα εξωτερικά γεννητικά όργανα στη μήτρα. Μέσω του κόλπου εξέρχεται το αίμα κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Τα εσωτερικά γεννητικά όργανα (μήτρα, σάλπιγγες, ωοθήκες)

Η μήτρα βρίσκεται στην άνω κατάληξη του κόλπου. Έχει σχήμα που σχεδόν μοιάζει με ανεστραμένο αχλάδι. Το κατώτερο τμήμα της μήτρας (ο τράχηλος) προβάλλει εν μέρει μέσα στον κόλπο και είναι ορατό κατά τη γυναικολογική εξέταση.

Το ανώτερο τμήμα της μήτρας επικοινωνεί με τις σάλπιγγες, οι οποίες μπορούν να παρομοιαστούν με μικρά σωληνάκια. Οι σάλπιγγες είναι 2 και οδηγούν στις αντίστοιχες ωοθήκες. Οι ωοθήκες έχουν μέγεθος καρυδιού και περιέχουν τα ωάρια. Κάθε μήνα ένα ώριμο ωάριο εξέρχεται από την ωοθήκη και εισέρχεται στην σάλπιγγα και μέσω αυτής οδηγείται στην κοιλότητα της μήτρας.