Υπέρταση

Αρτηριακή πίεση είναι η δύναμη που προωθεί το αίμα μέσω των αρτηριών σε όλους τους ιστούς του σώματος, εξασφαλίζοντας την συνεχή κυκλοφορία του αίματος. Η καρδιά μας είναι μία μικρή αλλά ισχυρή μυϊκή αντλία που κατά τη διάρκεια της ζωής μας «κτυπά» συνεχώς, δηλαδή συστέλλεται και διαστέλλεται, με ρυθμό περίπου 60-80 φορές το λεπτό, στέλνοντας 5 λίτρα αίματος το λεπτό σε όλο το σώμα.

Η αρτηριακή πίεση διακρίνεται σε συστολική και διαστολική. Η αύξηση αυτών των δύο τιμών πάνω από τα φυσιολογικά όρια, που για την συστολική θεωρούνται τα 140mmHg, ενώ για τη διαστολική είναι τα 90mmHg, ονομάζεται αρτηριακή υπέρταση. Το αίτιο αύξησης της αρτηριακής πίεσης σπάνια γίνεται γνωστό. Η αρτηριακή υπέρταση συνήθως είναι ιδιοπαθής (αγνώστου αιτιολογίας) με ποσοστό 90% και χρήζει θεραπείας με φαρμακευτικά σκευάσματα. Το 10% των περιπτώσεων της αρτηριακής υπέρτασης οφείλεται σε παθολογικές καταστάσεις που μπορεί να έχουν σχέση με νεφρικά προβλήματα, ορμονικές διαταραχές, γενετικές ανωμαλίες ή ακόμα και με επινεφριδικούς όγκους.

Η αρτηριακή υπέρταση σπάνια εμφανίζει συμπτώματα και ο μόνος τρόπος διάγνωσης είναι ο τακτικός έλεγχός της.

Ο τρόπος αντιμετώπισης της αρτηριακής υπέρτασης είναι η θεραπεία της με φαρμακευτικά σκευάσματα αλλά και οι αλλαγές των τροφικών συνηθειών του υπερτασικού. Ο υπερτασικός ασθενής πρέπει να αποφεύγει το αλάτι και τα λιπαρά, καθώς και να διαλέξει έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Η συχνή άσκηση, ο έλεγχος του σωματικού βάρος, η διακοπή του καπνίσματος και η μείωση του άγχους θεωρούνται βασικός βοηθητικός παράγοντας για τη θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης.

Η αρτηριακή υπέρταση είναι η γενεσιουργός αιτία της στεφανιαίας νόσου και του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Τι είναι η αρτηριακή πίεση;

Αρτηριακή πίεση είναι η δύναμη που προωθεί το αίμα μέσω των αρτηριών σε όλους τους ιστούς του σώματος, εξασφαλίζοντας την συνεχή κυκλοφορία του αίματος. Η καρδιά μας είναι μία μικρή αλλά ισχυρή μυϊκή αντλία που κατά τη διάρκεια της ζωής μας «κτυπά» συνεχώς, δηλαδή συστέλλεται και διαστέλλεται, με ρυθμό περίπου 60-80 φορές το λεπτό, στέλνοντας 5 λίτρα αίματος το λεπτό σε όλο το σώμα. Η πίεση του αίματος μπορεί να παρομοιασθεί με την πίεση που ασκείται μέσα σε ένα λάστιχο ποτίσματος. Για να τρέξει το νερό από την μία άκρη του λάστιχου στην άλλη, χρειάζεται η δύναμη της βρύσης που θα ωθήσει το νερό σε αυτή την κίνηση.