Συνουσία και καρδιά

Η σεξουαλική πράξη σε άτομα με μακροχρόνια σχέση δεν είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική για την καρδιά . Γενικά , στον μέσο μεσήλικα που συμμετέχει στις συνήθεις καθημερινές δραστηριότητες, η φυσιολογική επιβάρυνση της σεξουαλικής πράξης είναι ίδια με την άσκηση ήπιας έως μέτριας έντασης.

Σε μελέτες καταγραφής του καρδιακού ρυθμού και της αρτηριακής πίεσης με μετρήσεις κατά την κίνηση , έχουν βρεθεί ότι :

  • Η μέση μέγιστη καρδιακή συχνότητα κατά την διάρκεια της συνουσίας είναι 110-130 σφίξεις /λεπτό
  • Η μέγιστη υψηλότερη συστολική αρτηριακή πίεση είναι 150-180mmHg

Αυτά τα επίπεδα των μετρήσεων δεν είναι υψηλότερα από εκείνα που παρατηρούνται κατά την βάδιση ή το ανέβασμα μιας σκάλας.

Η περιστασιακή σεξουαλική πράξη με άγνωστο άτομο μπορεί να αυξήσει την καρδιακή καταπόνηση, ιδίως αν υπάρχει διαφορά ηλικίας. Αυτό μπορεί να συμβεί ιδιαίτερα μετά από γεύμα ή μετά από την κατανάλωση οινοπνεύματος, τα οποία αυξάνουν το καρδιακό έργο. Παρότι ένα σοβαρό καρδιακό επεισόδιο είναι σπάνιο κατά την γενετήσια πράξη, αν συμβεί, στο 75% των περιπτώσεων η συνουσία είναι περιστασιακή και συμβαίνει σε άνδρες στο 90% των περιπτώσεων. Η μέση διάρκεια της σεξουαλικής πράξης είναι 5-15 λεπτά, επομένως δεν προκαλεί σοβαρή ούτε παρατεταμένη καρδιακή καταπόνηση.

Αν υπάρχουν αμφιβολίες για την ασφάλεια της σεξουαλικής πράξης μπορεί να γίνει ηλεκτροκαρδιογράφημα με τη δοκιμασία κόπωσης. Η σεξουαλική πράξη είναι ισοδύναμη με 3-4 λεπτά δοκιμασίας στον κυλιόμενο τάπητα με το πρωτόκολλο του Bruce. Αν ένα άτομο μπορεί να κινηθεί στον κυλιόμενο τάπητα για τουλάχιστον 4 λεπτά χωρίς σημαντικές εκδηλώσεις, τότε με ασφάλεια μπορεί να έχει σεξουαλική δραστηριότητα.