Αλληλεπιδράσεις αντιπηκτικών με αλλά φάρμακα

Τα συχνότερα από τα φάρμακα που έχουν ισχυρή πιθανότητα αλληλεπίδρασης με τα κουμαρινικά ( βαρφαρίνη- SINTROM , ακενοκουμαρόλη- PARWARFARIN ) είναι :

 1. Σιπροφλοξασίνη CIPROXIN

 2. ερυθρομυκίνη ERYTHROCIN

 3. Ισονιαζίδη RIFINAH

 4. Μετρονιδαζόλη COLPOCIN ,FLAGYL

 5. κοτριμοξαζόλη SEPTRIN

 6. διλτιαζέμη TILDIEM

 7. φενοφιμπράτη LIPIDIL

 8. προπαφαινόνη RYTHMONORM

 9. προπρανολόλη INDERAL

 10. σιταλοπράμη CITALOPRAM

 11. ομεπραζόλη LOSEC

 12. συμβαστατίνη LEPUR ,STATINAL

 13. φλουβαστατίνη LESCOL

Τα πιο πάνω ενισχύουν τη δράση τους . Ενώ τα ακόλουθα μειώνουν την δράση των κουμαρινικών:

 1. ριφαμπικίνη RIFADIN

 2. χολεστυραμίνη QUESTRAN ,VASOSAN

 3. καρβαμαζεπίνη TEGRETOL

Όταν λοιπόν γίνετε χρήση των πιο πάνω φαρμάκων ,η συχνότερη μέτρηση του INR μπορεί να μας προφυλάξει από πολλές δυσάρεστες εξελίξεις .

Νεότερα αντιπηκτικά

Dabigatran etexilate (αποτελεί υπόστρωμα για το μεταφορέα Pgp )

Rivaroxaban , Apixaban ( αποτελούν υπόστρωμα τόσο του συστήματος του κυτοχρώματος P450 όσο και της Pgp ) . Αυτός είναι ο λόγος που στους ασθενείς που λαμβάνουν τα πιο πάνω φάρμακα δεν πρέπει να συγχορηγείται συστηματική θεραπεία με:

 1. κετοναζόλη

 2. ιτρακοναζόλη

 3. βορικοναζόλη

 4. ποζακοναζόλη

 5. ριτοναβίρη

 6. φλουκοναζόλη – μπορεί να συγχορηγηθεί με προσοχή.

 7. κλαριθρομυκίνη , ερυθρομυκίνη – μπορεί να συγχορηγηθεί με προσοχή

 8. κυκλοσπορίνη

 9. τακρόλιμους

 10. δρονεδαρόνη

 11. αμιωδαρόνη , βεραπαμιλη , κινιδίνη , κλαρυθρομυκίνη , τικαγκρελόρη – προσαρμογή της δόσης .

 12. Σε ταυτόχρονη λήψη βεραπαμίλης η δόση του DABIGATRAN πρέπει να μειώνεται σε 220 mg την ημέρα

 13. ριφαμπικίνη , φαινυτοϊνη , καρβαμαζεπίνη , φαινοβαρβιταλη – μπορει να οδηγήσει σε μειωμένες συγκεντρώσεις τους στο πλάσμα και άρα θα πρέπει να αποφεύγεται .

 14. εκλεκτικοί αναστολείς της επαναπρόσληψης σεροτονίνης και σεροτονίνης -νορεπινεφρίνης – αυξάνουν τον κίνδυνο αιμορραγίας (μελέτη RELY )

 15. Αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα (ασπιρίνη , κλοπιδογρέλη ) – κίνδυνος αιμορραγίας .

 16. προσοχή στην χρόνια λήψη αντιφλεγμονωδών

 17. να αποφεύγεται η κλαριθρομυκίνη .