Το ιατρείο


Το Γυναικολογικό – Καρδιολογικό ιατρείο λειτουργεί από το 2003, με τα πλέον σύγχρονα ιατρικά μέσα και εξοπλισμό, παρέχοντας αξιοπιστία και σιγουριά στους ασθενείς μας. Για την αποτελεσματική και έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του προβλήματός σας, συνεργαζόμαστε με όλες τις συναφείς ιατρικές ειδικότητες.

Οι παροχές του Γυναικολογικού ιατρείου αποτελούνται από μία απλή γυναικολογική εξέταση (υπέρηχο), μέχρι και έναν πλήρη γυναικολογικό έλεγχο. Συγκεκριμένα παρέχουμε:

 • Υπέρηχος, διακοιλιακός, κολπικός
 • Doppler
 • Κύηση υψηλού κίνδυνου
 • Προγεννητικός έλεγχος
 • Μέτρηση αυχενικής επιφάνειας
 • Διερεύνηση γυναικείας και ανδρικής στειρότητας
 • Υπογονιμότητα
 • PAP-test
 • Παθολογία τραχήλου, κολποσκόπηση, κρυοπηξία
 • Προληπτική ιατρική

Αντίστοιχα οι παροχές του Καρδιολογικού ιατρείου, το οποίο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ, αποτελούνται από έναν απλό καρδιολογικό έλεγχο έως και πλήρη καρδιολογική διερεύνηση. Συγκεκριμένα:

 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας
 • Έγχρωμο υπερηχογράφημα – Doppler καρδιάς
 • 24ωρο, 48ωρο και μηνιαία ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση καρδιάς (Holter ρυθμού)
 • 24ωρη και 48ωρη μέτρηση αρτηριακής πίεσης (Holter πιέσεως)
 • Δοκιμασία κοπώσεως με ασύρματη καρδιολογική παρακολούθηση
 • Έλεγχος Καρδιακών Βηματοδοτών
 • Προγραμματισμός Στεφανιογραφιών  και Καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων
 • Προεγχειρητικός-Μετεγχειρητικός έλεγχος
 • Προληπτική ιατρική